Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ondanks dat wij veel zorg besteden aan de verzorging van onze website kan deze site mogelijk onjuiste informatie bevatten. Queens Products B.V. aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door deze website en de informatie hierop aangeboden.

Queens Products B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van (informatie aangeboden op) deze website op welke manier dan ook.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht en alle andere eigendomsrechten op deze website en de inhoud ervan (inclusief, maar niet beperkt tot software, audio, video, tekst en foto’s) berust bij Queens Products B.V. Alle rechten die niet expliciet zijn opgenomen in deze tekst worden hiermee voorbehouden.