Privacy Policy

Op een aantal plaatsen op deze website vragen wij om je gegevens. Uiteraard zijn wij heel zorgvuldig met de gegevens die je achterlaat. De gegevens worden opgenomen in een bestand, of meerdere bestanden, die voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Inleiding

Queens Products B.V.  (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, potentiële klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze (potentiele) klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacy policy leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens (kunnen) verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. Mocht je vragen hebben omtrent privacy dan helpen we je graag verder via ons contactformulier of via +31 (0)315270115. Onze consumentenservice zal je zo goed mogelijk proberen te helpen.


Wij zijn Queens Products

Queens Products is een internationale speler in de wereld van vriesverse producten. Dit is waar wij in geloven. Onze jarenlange ervaring komt vandaag de dag tot uiting in een transparante productieketen en open communicatie naar consument en klant. Onze ambitie is om de alledaagse eetmomenten van consumenten te verrijken. Niet alleen met onze toegankelijke voedingsmiddelen van hoge kwaliteit. Ook door de consument te inspireren met heerlijke recepten. Onze producten zijn eenvoudig te bereiden en aantrekkelijk geprijsd. Kom meer over ons te weten!

Wij zijn gevestigd aan de Aaltenseweg 63, 7051 CN in Varsseveld.


Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken (in de meeste gevallen gaat dit slechts om één van onderstaande gegevens):

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres / opt-in
 • Beroep
 • Deelnamedetails (van activaties en apps via de website of social media)
 • Lifestylekenmerken (bv. gezinssamenstelling, woonsituatie, interesses, demografische kenmerken)
 • Gegevens met betrekking tot transacties/aankoopgeschiedenis/betalingen voor onder andere terugbetalingen
 • Data verkregen uit sociale profielen zoals Facebook
 • IP-adres, cookie ID, surfgedrag
 • Afgeleide financiële data (inkomenscategorie, huizenbezit, autobezit)

 

Doeleinden

De gegevens die wij kunnen verzamelen, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om contact met je op te nemen of als jij contact met ons opneemt (bijvoorbeeld telefonisch, via ons contactformulier of via e-mail).
 • om kosten te kunnen vergoeden
 • om een (gepersonaliseerde) nieuwsbrief te verzenden
 • voor statistische doeleinden
 • voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek
 • gegevens van deelnemers aan acties en prijsvragen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze acties te meten
 • voor het optimaliseren en verbeteren van de (online) klantervaring

Gegevens worden niet zonder je toestemming ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. De eventuele toestemming voor de nieuwsbrief kun je altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht.

Cookies

Cookies zijn bestanden die door je browser worden opgeslagen op je computer. Queens Products kan deze cookies gebruiken om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt. Het is mogelijk dat je dan niet alle voordelen van deze website kunt benutten. Je kunt je cookies ook zelf verwijderen via je browser.

Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier o.v.v. Rechten van betrokkenen.

 • Informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: je kunt de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan beëindigen we de verwerking zo snel mogelijk.
 • Overdraagbaarheid: dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

 

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mails. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover via deze pagina een klacht of een tip indienen bij de AP.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Als wij persoonsgegevens verwerken voor onze klanten, maken wij altijd afspraken die wij vastleggen in een Verwerkersovereenkomst.

Grondslagen van de verwerkingen

Wij verwerken sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Queens Products: het uitvoeren van onze doelstellingen. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden. Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming. Dit gaat met name over nieuwsbrief opt-ins.

 

Varsseveld, 29 mei 2018